Grąžinimo politika

Pirkėjas (vartotojas) turi teisę grąžinti prekes, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui (el. paštu) per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos ar Sutarties dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų sudarymo dienos. 

Pirkėjas, gavęs Pardavėjo patvirtinimą apie Sutarties atsisakymą arba prekių grąžinimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo su Pardavėju suderinti prekių grąžinimo būdą, laiką ir vietą.

Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, būti nepanaudotos, sugadintos ar su pakitusia pakuotės išvaizda, originali pakuotė turi būti nesugadinta, švari (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). 

Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos Prekių grąžinimo tvarkos (reikalavimų).

Pardavėjas šiose Taisyklėse nustatytais terminais gavęs pranešimą apie Sutarties atsisakymą ar prekių grąžinimą, ne vėliau kaip per 14 dienų atsiima Prekes iš Pirkėjo ir grąžina Pirkėjui (vartotojui) už jas sumokėtus pinigus, o nesuteiktų paslaugų atveju – grąžina už nepradėtas teikti paslaugas sumokėtus pinigus.

Transporto išlaidas, kurias patiria Pardavėjas dėl Sutarties (Prekių) atsisakymo, pilnai padengia Pirkėjas, išskyrus atvejį, kai Pirkėjas, atsisakęs pirkimo - pardavimo sutarties, prekes Pardavėjui grąžina pats, Pardavėjo nurodytu adresu. 

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė ar pažeista pakuotė, prašome nedelsiant informuoti el. laišku pridedant nuotraukas.  Mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis “Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėmis” , patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 217.