Paslaugų teikimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

 

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

  

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.

 

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

  

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 

3.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

3.3. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

 

3.4. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.

 

3.5. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų.

 

3.6. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

 

3.7. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. 

 

4. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

 

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.

 

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

 

4.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

 

4.5. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

5. Prekių kainos

5.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

  

6. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

6.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

 

6.2. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą ir paštomatą į kurį bus pristatomos prekės, el. paštą, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtina, jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir įvykdo užsakymą atlikdamas apmokėjimą.

 

6.3. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina, atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

 

6.4. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis „Conto QuickPay“ mokėjimų platforma.

 

7. Asmens duomenų apsauga

7.1. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

7.2. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys yra renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

7.3. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir naudojami atsakingai, tik toliau nurodytiems tikslams:

-       Registracijai, kad Pirkėjas galėtu naudotis Pardavėjo teikiama internetinio pirkimo paslauga;

-       Apmokėjimui, kad Pirkėjas galėtu atsiskaityti už paslaugą per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų tiekėją;

-       Sąskaitų faktūrų išrašymui;

-       Prekių pristatymui, kad Pardavėjas galėtu spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu;

-       Tiesioginės rinkodaros tikslu, kad Pirkėjas galėtų gauti naujienlaiškius, bendrinius arba individualiai pritaikytus pranešimus apie akcijas.

 

7.4. Registracijos el. parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

  

8. Rinkodara ir informacija

8.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

 

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

 

8.3. Visiems Pirkėjams ir naujienlaiškių prenumetoriams yra siunčiami naujienlaiškiai. Nenorit jų gauti, bet kada Pirkėjas gali jų atsisakyti naujienlaiškio apačioje paspaudus “Unsubscribe” mygtuką.

 

8.4. Svetainės naujienlaiškis skirtas informuoti apie Pardavėjo teikiamas paslaugas, naujienas, prekių asortimentą, specialius pasiūlymus, klientų nuomones, atsiliepimus, vertinimus bei naujus specialistų straipsnius. Užsiprenumeravęs Svetainės naujienlaiškį Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas naudotų Pirkėjo pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

8.5. Kiekvienas Svetainės naujienlaiškio prenumeratorius arba asmuo sudaręs Pirkimo – Pardavimo sutartį turi teisę ir galimybę bet kada pakeisti prenumeratos nuostatas arba atsisakyti prenumeratos.

 

8.6. Prenumeratoriui arba asmeniui sudarius Pirkimo – Pardavimo sutartį atsisakius Svetainės naujienlaiškio prenumeratos, Pardavėjas netenka teisės naudoti prenumeratoriaus arba Pirkėjo asmens duomenų, kuriuos jis pateikė prenumeruodamas naujienlaiškį arba sudarydamas Pirkimo – Pardavimo sutartį.

 

9. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjo užsakymai pristatomi naudojantis siuntų tarnybos „Omniva” ir „LP Express” paslaugomis.

 

9.2. Prekės pristatomos į Pirkėjo pasirinktą paštomatą.

 

9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą arba paštomatą.

 

9.4. Pardavėjas prekes pristato per 3 – 5 darbo dienas nuo apmokėjimo momento. Jeigu dėl nenumatytų priežasčių užsakymo terminas pasikeičia – Pirkėjas yra informuojamas asmeniškai, el. paštu arba telefono skambučiu.

 

9.5. Kiekvienai siuntai priskiriamas unikalus siuntos sekimo numeris (tracking number). Siuntos kodas yra išsiunčiamas į pirkėjo el. paštą tada, kai jo siunta yra paruošta išsiuntimui.

 

9.6. Jeigu pristatymo metu Pirkėjas pastebėjo, kad siuntinys yra pažeistas ar kitaip apgadintas Pirkėjas turi teisę jo nepriimti. Kitu atveju pretenzijos dėl gautų prekių, kurios galimai buvo sugadintos pristatymo metu, gali būti nepriimamos. Pirkėjas turi būtinai nufotografuoti siuntą ją gavus ir informuoti Pardavėją el. paštu.

  

10. Prekių grąžinimas 

10.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos ar Sutarties dėl Pardavėjo teikiamų paslaugų sudarymo dienos.

 

10.2. Pirkėjas, gavęs Pardavėjo patvirtinimą apie Sutarties atsisakymą arba prekių grąžinimą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas privalo su Pardavėju suderinti prekių grąžinimo būdą, laiką ir vietą.

 

10.3. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos, būti nepanaudotos, sugadintos ar su pakitusia pakuotės išvaizda, originali pakuotė turi būti nesugadinta, švari (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

 

10.4. Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko aukščiau nurodytos Prekių grąžinimo tvarkos (reikalavimų).

 

10.5. Pardavėjas šiose Taisyklėse nustatytais terminais gavęs pranešimą apie Sutarties atsisakymą ar prekių grąžinimą, ne vėliau kaip per 14 dienų atsiima Prekes iš Pirkėjo ir grąžina Pirkėjui (vartotojui) už jas sumokėtus pinigus, o nesuteiktų paslaugų atveju – grąžina už nepradėtas teikti paslaugas sumokėtus pinigus.

 

10.6. Transporto išlaidas, kurias patiria Pardavėjas dėl Sutarties (Prekių) atsisakymo, pilnai padengia Pirkėjas, išskyrus atvejį, kai Pirkėjas, atsisakęs pirkimo - pardavimo sutarties, prekes Pardavėjui grąžina pats, Pardavėjo nurodytu adresu.

 

10.7. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė ar pažeista pakuotė, Pirkėjas nedelsiant turi informuoti el. laišku pridedant nuotraukas. Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

  

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

11.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

11.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).